A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHIẾU ÔN TẬP TRONG KÌ NGHỈ DỊCH COVID TẤT CẢ CÁC KHỐI LỚP TỪ 1 ĐẾN 5

PHIẾU ÔN TẬP TRONG KÌ NGHỈ DỊCH COVID
Lớp 1⬇️⬇️⬇️
https://drive.google.com/…/1taGrsJ9RK8r8r45BpNUcbW5jS8Bmp4S…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1f6zJA3b5c2UVKLO8JX08cQIPQ…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1PHjRBRffN-pReX97AuCHVNinmN…/view
Lớp 2⬇️⬇️⬇️
https://drive.google.com/…/1YmlOyDjLGKxjyJTbi-RxgebL3Yps9ll…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1ExBd7w6LX5YvKfIX9f-uD-Ea9riWqU7…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1drLOq3OjY8AWnTZz2HX3-xBh0F…/view
Lớp 3⬇️⬇️⬇️
https://drive.google.com/…/14suYQBwRyOx-Re3k2KdXmEXB7d10J9U…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1pxd8ObPAsvJICiyvxnOGEfxlY…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1nUgsjiTu3pARMDeOVVFwL6IgA…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1JpHOJG79Ug5MStV553qE_l96HU…/view
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1pxd8ObPAsvJICiyvxnOGEfxlYX…/view
⬇️⬇️⬇️Link tải: Tiếng Anh
https://drive.google.com/…/1wMzDU8akGuLh_oUzb7p6s2XTq…/view…
Lớp 4⬇️⬇️⬇️
https://drive.google.com/…/14E5joALWw0Q5uTFVZ4Ubab7l1UYgbmR…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1IA3nyMYAjgSjQEZNqusyl_hvA…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1OGzpsjel0Jb0tH0cHipZcmH8t…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/11BAEC3UG_aKeaTe0x7-jday2i…/view…
Lớp 5⬇️⬇️⬇️
https://drive.google.com/…/1QZu-bKMxVEEg2BJ7WlyheYZ2GxbZaQi…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/13DUeZ5zBjTSJivnMxJqEjmyRK…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1aIcLqJn_kIQQ8iwrtoj6Ul-YM…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1RCBvWbPLCcohej522Ct05mXxu…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1ahlqUNcw3cpdE4ZPa2wFLRlhB…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1dWKYJhTYB95ZeI-NIj7f2ypRg…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải:
https://drive.google.com/…/1sYBoXOSorz0yj7V6-3XbJvfED…/view…
⬇️⬇️⬇️Link tải: Môn Lịch Sử Lớp 5
https://drive.google.com/…/1d3kgXqUOSqLgJ-W-pX8eCKYJpY…/view


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết