Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Đông
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông
Ngày tháng năm sinh 25/03/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học chính trị
Trình độ 12/12
Điện thoại 0935716136
Email zhodm1970@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách